Shanghai Liangren Chemical Co., LTD

Vysoce kvalitní produkty, profesionální služby, jádro dodavatelů chemického průmyslu!

Domů > Novinky > Obsah
Faktory ovlivňující koagulační účinek kapalného síranu hlinitého
- Jan 04, 2019 -

Faktory ovlivňující koagulační účinek kapalného síranu hlinitého

Tekutý síran hlinitý za určitých podmínek může být koagulace, vliv jeho koagulačního účinku na jaké faktory? Podívej se na to

Obecně se předpokládá, že faktory, které ovlivňují koagulaci kapalného sulfátu hliníku, jsou teplota vody, koncentrace suspendovaných látek ve vodě, hodnota pH, dávkování koagulantů a podobně. Teplota vody je příliš nízká, koloidní Brownian pohyb zpomaluje, hydratace se zvyšuje, koagulantní hydrolýza je pomalá, takže teplota vody je obecně 20 ~ 30 ℃. Experimentální podmínky pro teplotu vody 25 ~ 30 ° C, v souladu s nejvhodnějšími teplotními požadavky. Zatímco koncentrace suspendovaných pevných látek ve vodě je nízká, rychlost srážení částic je značně snížena, koagulační účinek je špatný; ale koncentrace je vysoká, požadovaná koagulační dávka se zvyšuje. Hodnota pH ovlivňuje přítomnost a vlastnosti povrchu znečišťujících látek, ale také ovlivňuje rovnováhu hydrolýzy koagulantů a morfologii a dobu existence produktu. Výluh obsahuje vysoký stupeň bikarbonátové alkality, pH má určitý efekt pufru.

Výsledky ukazují, že slabě alkalický výluh může dosáhnout lepších experimentálních výsledků bez regulace kyseliny a zásad. Dávkování kapalného síranu hlinitého je závislé na typu a koncentraci mikročástic ve vodě a je také vztaženo k rozmanitosti kapalného síranu hlinitého, způsobu dávkování a stavu média.

Tady, myslím, že máme tekutý síran hlinitý, má obecné pochopení baru